MarMag - wejście
 
 
Wyłączona lub brak obsługi JavaScript... Poniżej znajduje się statyczna wersja dokumentu...

Mapa serwisu...

Wstęp:  1 2 3

 • Kontakt
 • PHP & mySQL:  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 • KPiAO
 • Pod Kogutem
 • PPH Jako
 • Instytut Matematyki PS
 • Szczecińskie Centrum Tenisowe - administracja
 • Quo Vadis
 • Tiger Web Site
 • Arkada
 • pozostałe...

  góra...

  Grafika i Flash:  1 2 3 4

 • Humanista w TME
 • Elektronika samochodowa
 • HTML:  1 2 3

 • Układy elektroniczne
 • Przyrządy półprzewodnikowe
 • JavaScript:  1 2 3 4

 • MarMag portfolio
 • Sieci neuronowe
 • Szczecińskie Centrum Tenisowe - strona główna
 • Kontakt...

  góra...

  MarMag...

  Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia dorobku w zakresie tworzenia i prowadzenia serwisów WWW.

  Zostały one umownie podzielone na kategorie wg technologii. Linki do kategorii znajdują się obok. Nawigację umożliwiajš również dolne przyciski "dalej" i "wstecz".

  Najnowszą witryną jest strona biura nieruchomości Arkada

  Część prac to nowe projekty a część jest utrzymawanymi juz od kilku lat serwisami. Większość prac jest wykonana hobbystycznie jednak wszystkie łączy kilka cech wspólnych...

  góra...

  Do tych cech należy:

  staranne wykonanie graficzne, i dokładne opraco-
  wanie kodowania HTML,

  dbałość o zgodność w wyświetlaniu przez wszys-
  tkie obecnie najpopularniejsze rodziny przegląda-
  rek internetowych,

  uwzględnienie w budowie stron elementów na
  które zwracają uwagę serwisy wyszukiwawcze, a
  tym samym zapewnienie możliwości szybszego do-
  tarcia klienta do poszukiwanego zagadnienia.

  góra...

  Kontakt:

  Marcin Łagonda
  e-mail: martin@metal.pl
  tel. dom.: (0 [prefix] 91) 577 18 09 (po 20)
  tel. kom.: +48 691 401 539

  góra...

  Grafika i FLASH...

  Grafika internetowa to szczegolne zagadnienie,
  któremu warto poświęcić większą uwagę przy projektowaniu stron internetowych.

  Z jednej strony powinna być jak najmniejsza aby nie przedłużać ładowania się serwisu, a z drugiej na tyle atrakcyjna aby na dłużej pozostać w pamięci internauty.

  Niektóre serwisy posiadają bogatą szatę graficzną, jednak została ona tak zoptymalizowana aby do minimum skrócić czas ładowania.

  góra...

  FLASH - to popularna technologia, pozwalająca za pomocą małych plików znacznie uatrakcyjnić witrynę, bądź też całkowicie zastąpić statyczną budowę serwisu.

  W chwili obecnej większość przeglądarek jest standardowo wyposażona we wtyczkę pozwalającą na odgrywanie jego animacji.

  Jednak jego użycie jest opcjonalne i w przypadku wielu witryn całkowicie niepotrzebne. Te same efekty można uzyskać w inny sposób (używając FLASH traci się możliwość indeksowania treści przez wyszukiwarki internetowe).

  góra...

  Za pomocą wewnętrznego języka ActionScript jest możliwe zaprogramowanie wielu interaktywnych reakcji na działania użytkownika.

  Połącznie FLASH i języków server-side (np. PHP) pozwala na dynamiczne generowanie treści a tym samym zbliża do uniwersalności języka HTML

  góra...

  Przykładem typowo graficznego projektu (ze szczątkowym użyciem JavaScript) jest:

    Humanista w TME

  Natomiast przykładem projektu witryny zbudowanej całkowicie w oparciu o FLASH jest poniższa strona:

    Elektronika samochodowa

  góra...

  HTML...

  HTML i CSS (kaskadowe arkusze styli) są podstawą budowy strony internetowych. Obecnie standardy opracowane przez konsorcjum W3C są dość dobrze obsługiwane przez najnowsze modele przegladarek - i najnowsze z prezentowanych tu stron są rygorystycznie do nich dostosowywane.

  W przypadku starszych serwisów te standardy często musiały być "omijane" w celu poprawnego wyświetlania we wszystkich obecnych na rynku przeglądarkach.

  góra...

  Na wszystkich stronach do formatowania wyglądu używane są Cascading Style Sheet (CSS) - czyli technologia umożliwiająca nadawanie wszystkim znacznikom HTML odpowiednich parametrów wyglądu.

  Dzięki możliwości zgrupowania tych parametrów w jednym pliku a następnie odwoływania się do niego przez poszczególne elementy dostajemy możliwość szybkiej zmiany wyglądu wyświetlanej strony.

  Daje to ogromne możliwości dynamicznego kształtowania wyglądu i pozwala np. na spersonalizowanie ustawień (np. wielkość czcionki czy schemat graficzny) przez klienta.

  góra...

  Najprostszymi stronami, wykorzystującymi jedynie czysty HTML, są uczelniane strony:

    Przyrządy półprzewodnikowe

    Układy elektroniczne

  góra...

  JavaScript...

  JavaScipt jest językiem skryptowym interpretowanym przez przeglądarkę. Jego zastosowanie często pozwala na uatrakcyjnienie wyglądu stron przez ich zdynamizowanie.

  Właściwe zastosowanie pozwala również na polepszenie komfortu dostępu do informacji poprzez rozbudowane dynamiczne menu, wczesniejsze ładownie treści i grafiki.

  Głównym problemem była (i nadal jest) niekompatybilność pomiędzy interpreterami kodu JavaScript nie tylko pomiędzy przeglądarkami róznych producentów, ale także często pomiędzy różnymi wersjami tej samej przeglądarki.

  góra...

  Na prezentowanych stronach takie sytuacje zostały wyeliminowne poprzez tak napisane skrypty, aby zadziałały i wyglądały tak samo w każdej przeglądarce. Oczywiście czasami jest to niemożliwe, gdyż nie wszystkie posiadają identyczne właściwości.

  Jednak nawet wtedy strona jest widoczna dla internauty - i zastosowane rozwiązania nie pozbawiają oglądającego możliwości zapoznania się ze stroną.

  Praktycznie na każdej stronie, w mniejszym bądź większym stopniu, jest użyty Javascript. Najczęściej w ten sposób budowana jest nawigacja po stronach lub animowane wstawki.

  góra...

  Obecnie całkowicie za pomocą JavaScript jest zabudowana właśnie oglądana strona:

    MarMag portfolio

  oraz niedostępna z zewnątrz uczelniana strona, na której za pomocą obliczeń w JavaScript dokonywane są próby uczenia sieci neuronowych:

    Sieci neuronowe

  góra...

  Również strona Szczecińskiego Centrum Tenisowego zawdzięcza swoją dynamiczną budowę skryptom JavaScript:

    SCT

  góra...

  PHP i mySQL...

  PHP - język skryptowy wykonywany po stronie serwera doskonale nadający się do budowy serwisów internetowych. Praktycznie wszystkie prezentowane tu strony korzystają z jego możliwości.

  Część serwisów w sposób zaawansowany korzysta z możliwości jakie daje oddzielenie warswy danych od warstwy prezentacji. Pozwala to na elastyczne kształtowanie wyglądu serwisu, a zarazem bardzo prostą - często zdalną i wykonywaną przez właścicieli - aktualizację danych.

  góra...

  Wszystkie serwisy wyposażone są w statystyki odwiedzin i ich prezentację dla uprawnionych osób. Pozwala to na zorientowanie się w strukturze odwiedzin strony, czasu przebywania itp.

  Poszczególne cechy każdej ze stron są opisywane dalej.

  góra...

  Poniższa strona (niestety niedostępna z zew-nątrz) jest przykładem użycia PHP do zaawansowanego przetwarzania obrazów. Z użyciem graficznej biblioteki GD na obrazach możliwe jest przeprowadzenie szeregu operacji typu indeksacja czy przekształcenia morfologiczne ze zmienną maską.

  Złożoność algorytmów jest dosyć duża w związku z czym dość mocno obciąża obarczony tym zadaniem serwer.

    K P i A O

  góra...

  Na poniższych stronach PHP jest wykorzysty-wane do zdalnej aktualizacji danych oraz generowania stron na podstawie zgromadzonych danych. W najbliższym czasie serwis Pod Kogutem wzbogaci sie o obsługę różnych wersji językowych.

    Pod Kogutem

    PPH Jako

  góra...

  Uczelniana strona, której działanie opiera się całkowiecie na pracownikach Instytutu - do ich dyspozycji oddane zostały panele administracyjne dzięki którym mogą wprowadzać takie informacje jak: plany zajęć, ogłoszenia, wyniki zaliczeń i inne.

  Całość jest autorskim oprogramowaniem napisanym w PHP.

    Instytut Matematyki PS

  góra...

  Wewnętrzny panel administracyjny Szczecińskiego Centrum Tenisowego - kompletny system rezerwacji wykorzystywany w sieci wewnętrznej do zarządzania rezerwacjami i opłatami kortów, torów kręglarskich i hotelu.

    SCT

  góra...

  Strona szczecińskiego zespołu ze zdalną aktu-alizacją danych, dynamicznie generowanym wyglądem (np. menu dopasowujące się do oglądanej podstrony czy galerie zdjęć), księgą gości i sklepikiem.

  Całość napisana w PHP - ze względu na brak możliwości obsługi bazy danych wszelkie informacje pobierane sa z zabezpieczonych plików tekstowych.

    Quo Vadis

  góra...

  Strona wykorzystująca PHP do dynamicznego generowania treści - również w innych wersjach językowych. Dynamicznie generowane zmienia zawartość w zależności od oglądanej podstrony. Obsługa wersji językowych umożliwia przejście z jednej strony na jej odpowiednik w drugim języku.

  Dodatkowo zaimplementowane automatyczne powiadamianie e-mailem o nowościach na stronie dla zarejestrowanych użytkowników i forum dyskusyjne.

    Tiger Web Site

  góra...

  Najnowsza strona szczecińskiego biura nieruchomości. Zbudowana w oparciu o PHP i bazę mySQL pozwala na:

    ARKADA

  góra...